• fa
مکمل های تغذیه ای و دارویی:
 • مکمل های درمان و بهبود باروری زنان و مردان
 • مکمل های سلامت زنان
تجهیزات درمان ناباروری و سلامت زنان:
 • کنترل انتقال جنین
 • کنترل انتقال اسپرم
 • پایپل و کتترهای نمونه برداری از دیواره رحم و ترشحات دهانه رحم
 • سوزن مکش تخمک از تخمدان
 • سوزن نمونه برداری از مایع آمنیوتیک
 • انواع وسایل مصرفی مانند هیسترومترها، پنس ها، قیچی، تناکولوم
 • کتترهای هیستروسالپنکوگرافی و هیستروسنوگرافی
 • وسایل کنترل خونریزی واژینال در زنان
 • تامین تجهیزات و فنـآوری های نوین در درمان ناباروری